Doelstelling

 

 

Doelstelling
De doelstelling van het opleidingsteam is om renners in de leeftijd van 15-18 jaar de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen in de wielersport door goede en uitdagende trainingen en een adequate begeleiding bij de wedstrijden. Plezier, gezondheid en ethiek in de sport staan daarbij voorop.

Training
De reguliere clubtrainingen worden van ca. maart t/m ca. september op dinsdag- en donderdagavond van 18:30 tot 20:00 uur gegeven en is er voor iedereen voldoende uitdaging door een gevarieerd aanbod aan trainingsvormen. Naast deze trainingen worden er duurtrainingen gehouden in de weekenden (indien het weer het toelaat ook in de wintermaanden) afhankelijk van de wedstrijdkalender in overleg met de trainer(s). Vanaf de junioren is het mogelijk om een persoonlijk trainingsplan te laten maken dat specifiek op jouw (wedstrijd)planning wordt afgestemd.

Als leidraad voor het aantal trainingsuren kan onderstaande gehanteerd worden:

  • Nieuwelingen 4 trainingsdagen 8 – 10 trainingsuren
  • Junioren 5 trainingsdagen 10 – 12 trainingsuren

Wedstrijden
Als renner van het opleidingsteam wordt er verwacht dat je wekelijks deelneemt aan wedstrijden, uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met ieders niveau. Je kunt hierbij denken aan criteriums en klassiekers, maar ook aan trainingswedstrijden.

In principe kunnen de renners zelf bepalen welke criteriums ze rijden en dient er individueel ingeschreven te worden. Vanuit het opleidingsteam wordt er verwacht dat je hieraan deelneemt indien je niet geselecteerd bent voor een gezamenlijke wedstrijd (klassieker/meerdaagse). Dit zal gecommuniceerd worden door het opleidingsteam in het wedstrijdprogramma. Het inschrijven voor de klassiekers en meerdaagse evenementen wordt door het opleidingsteam verzorgd. Bij het selecteren van de renners voor een klassieker of meerdaags evenement wordt ook de inzet en motivatie van de renner in overweging genomen. Bij de nieuwelingen zal bij een positieve beoordeling iedereen een kans krijgen voor een klassieker. Bij de junioren ligt de lat wel hoger, de capaciteit om een klassieker te volbrengen moet aanwezig zijn. Om geselecteerd te worden voor een meerdaagse wedstrijd moet de renner in een klassieker bewezen hebben dat hij deze minimaal uit kan rijden.

Elke jaar in de maanden februari en maart worden er trainingswedstrijden gehouden (Exel en ’t Loo). Hier worden de renners vertrouwd gemaakt hoe het bij een wedstrijd aan toe gaat. Deze trainingswedstrijden in het voorjaar worden vanuit het opleidingsteam in het trainingsprogramma opgenomen en zullen ook veelal begeleid worden door trainer en/of ploegleider. Ook in het voorjaar en de zomer rijden we trainingswedstrijden, dat doen we meestal op het parcours van AWV De Zwaluwen in Almelo of bij de OWC in Oldenzaal.

Begeleiding
Tijdens wedstrijden waarbij het opleidingsteam de begeleiding verzorgd worden de administratieve zaken voor de wedstrijden (inschrijven, ophalen rugnummers, inleveren licenties e.d.) gedaan door de ploegleider/begeleider, deze zal ook de teamtactiek met de renners gaan bespreken.

Communicatie
De communicatie is een heel belangrijk onderdeel voor de begeleiding van het opleidingsteam. Niet alleen van de begeleiding richting de renners, maar ook van de renners naar de begeleiding. Bijvoorbeeld worden afgelasting van trainingen bij slecht weer via WhatsApp gecommuniceerd en wordt van renners verwacht dat zij tijdig aangeven wanneer zij verhinderd zijn. De normale correspondentie tussen renners en begeleiders/trainers verloopt voornamelijk via de mail.

Faciliteiten van het opleidingsteam

  • Trainingen worden verzorgd door trainers;
  • Professionele wielerkleding wordt ter beschikking tegen kostprijs;
  • Ploegleidersauto beschikbaar voor trainingen en klassiekers;
  • Reserve wielen beschikbaar tijdens trainingen en klassiekers (indien ploegleidersauto mee is);
  • Basis inschrijfkosten voor de klassiekers worden door het opleidingsteam betaald;
  • Trainingskamp en jaarlijkse (meerdaagse) wedstrijd worden door het opleidingsteam bekostigd.

Voor een gedetailleerd overzicht van wat het opleidingsteam faciliteert en wat er verwacht wordt van de renners is het opleidingsteam beleidsplan beschikbaar.