Begeleiding

 

 

Begeleiding
Tijdens wedstrijden waarbij het opleidingsteam de begeleiding verzorgd worden de administratieve zaken voor de wedstrijden (inschrijven, ophalen rugnummers, inleveren licenties e.d.) gedaan door de ploegleider/begeleider, deze zal ook de teamtactiek met de renners gaan bespreken.

Communicatie
De communicatie is een heel belangrijk onderdeel voor de begeleiding van het opleidingsteam. Niet alleen van de begeleiding richting de renners, maar ook van de renners naar de begeleiding. Bijvoorbeeld worden afgelasting van trainingen bij slecht weer via WhatsApp gecommuniceerd en wordt van renners verwacht dat zij tijdig aangeven wanneer zij verhinderd zijn. De normale correspondentie tussen renners en begeleiders/trainers verloopt voornamelijk via de mail.

Faciliteiten van het opleidingsteam

  • Trainingen worden verzorgd door trainers;
  • Standaardpakket wielerkleding wordt ter beschikking gesteld tegen kostprijs;
  • Ploegleidersauto beschikbaar voor trainingen en klassiekers;
  • Reserve wielen beschikbaar tijdens trainingen en klassiekers (indien ploegleidersauto mee is);
  • Basis inschrijfkosten voor de klassiekers worden door het opleidingsteam betaald;
  • Trainingskamp en jaarlijkse (meerdaagse) wedstrijd worden door het opleidingsteam bekostigd.

Voor een gedetailleerd overzicht van wat het opleidingsteam faciliteert en wat er verwacht wordt van de renners is het opleidingsteam beleidsplan beschikbaar.