Notulen ALV 2022

Op deze pagina vindt u de notulen van de ALV 2022. Deze zullen tot de ALV van februari 2023 beschikbaar zijn.